Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Ένας ευρύτατος τομέας που έχει σαν αντικείμενο σπουδών την πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης, σε μια χώρα που στηρίζεται στην Γεωργία και στην Κτηνοτροφία, ενώ στον δευτερογενή τομέα έχει αναπτυγμένη την Βιομηχανία Τροφίμων. Ταυτόχρονα, με την Ανθοκομία και την Αρχιτεκτονική Τοπίου, διαμορφώνει ένα φιλικότερο μικροπεριβάλλον για τον άνθρωπο και συμβάλλει αποφασιστικά στην Οικολογία και την Πράσινη Ανάπτυξη.

Στον τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, οι μαθητές μπορούν να διαλέξουν μία από τις 4 ειδικότητες:

  • Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
  • Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
  • Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
  • Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Στο σχολείο μας λειτουργεί η ειδικότητα “Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών”


Τα μαθήματα της Β’ και Γ τάξης είναι:

Β' ΤΑΞΗ Γ΄ Τάξη 
Ειδικότητα: Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
ΜαθήματαΩρεςΜαθήματαΩρες
1. Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης1. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις3Θ+1Ε
2. Περιβάλλον και Γεωργία1Θ+2Ε2. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών3Θ+2Ε
3. Φυτική Παραγωγή2Θ+3Ε3. Επεξεργασία – Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων3Θ+2Ε
4. Ζωική Παραγωγή2Θ+1Ε4. Επεξεργασία – Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων2Θ+2Ε
5. Τεχνολογία Τροφίμων2Θ+2Ε5. Συσκευασία Τροφίμων και Ποτών2Θ+1Ε
6. Στοιχεία Γεωργικών Εγκαταστάσεων & Γεωργικά Μηχανήματα2Θ+1Ε6. Αγγλικά Ειδικότητας
7. Αρχές Αρχιτεκτονικού Τοπίου1Θ+1Ε
8. Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρεςΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες