Τομέας Μηχανολογίας

 

Ο Μηχανολόγος οποιασδήποτε στάθμης είναι ένα συναρπαστικό, ελκυστικό αλλά και απαιτητικό επάγγελμα καθώς:

  • Μελετά, σχεδιάζει, κατασκευάζει πραγματικά αντικείμενα και μηχανισμούς από το μηδέν, συνδυάζοντας κατάλληλα θεωρητικές γνώσεις με πρακτικές εμπειρίες και δεξιότητες
  • Επιβλέπει, συντηρεί, διορθώνει ή υποστηρίζει τις πωλήσεις μηχανών, εγκαταστάσεων, προϊόντων.
  • Έχει πολλαπλά επαγγελματικά δικαιώματα, τα οποία δεν περιορίζονται μόνο στην ειδικότητα του αποφοίτου.

Οι ειδικότητες του τομέα είναι οι εξής:

  • Τεχνικός Οχημάτων
  • Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
  • Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
  • Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Στο σχολείο μας λειτουργούν οι ειδικότητες:

  • Τεχνικός Οχημάτων
  • Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

 

Τα μαθήματα της Β΄ Τάξης του τομέα είναι:

Β΄Τάξη 
ΜαθήματαΩρες
1. Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής-Εφαρμογές3Θ+3Ε
2. Μηχανική – Αντοχή Υλικών
3. Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών
4. Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών – Εφαρμογές2Θ+5Ε
5. Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές2Θ+2Ε
6. Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες

 

Στην Γ΄ Τάξη οι μαθητές χωρίζονται σε ειδικότητες. Τα μαθήματα που παρακολουθούν είναι:

Ειδικότητα: Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού Ειδικότητα: Τεχνικός Οχημάτων 
Γ΄ ΤάξηΓ΄ Τάξη
ΜαθήματαΩρεςΜαθήματαΩρες
1. Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού3Θ+5Ε1. ΜΕΚ ΙΙ3Θ+4Ε
2. Στοιχεία Μηχανών2. Στοιχεία Μηχανών
3. Εγκαταστάσεις Κλιματισμού3Θ+4Ε3. Συστήματα Αυτοκινήτων ΙΙ3Θ+4Ε
4. Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού4. Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων2Θ+4Ε
5. Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού1Θ+2Ε
ΣΥΝΟΛΟ 23 ώρεςΣΥΝΟΛΟ 23 ώρες