Το Eργαστηριακό Kέντρο

Τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) ως εκπαιδευτικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχουν αυτοτελή διοικητική δομή στη λειτουργία τους ως σχολικές μονάδες και συνεργάζονται με τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ) και τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) της περιοχής τους.

Το 3ο Ε.Κ. Αθήνας (Ηλιούπολης) εξυπηρετεί εργαστηριακά το 1ο ΕΠΑ.Λ Ηλιούπολης και το ΔΙΕΚ Ηλιούπολης.

Η Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-Τάξη)  του 3ου Ε.Κ. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.


Για να κατεβάσετε τα ΦΕΚ του κανονισμού λειτουργίας του Ε.Κ. πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Κ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Κ. (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ)

Για να κατεβάσετε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Κ. πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3ου ΕΚ ΑΘΗΝΩΝ