Ειδικότητα Τεχνικού Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Ειδικότητα Τεχνικού Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Συνέχεια

Ειδικότητα Τεχνικού Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Ειδικότητα Τεχνικού Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Συνέχεια

Ειδικότητα Τεχνικού Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Ειδικότητα Τεχνικού Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Συνέχεια

Ειδικότητα Τεχνικού Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Συνέχεια

Ειδικότητα Βοηθού Οδοντοτεχνίτη

Ειδικότητα Βοηθού Οδοντοτεχνίτη

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Συνέχεια

Ειδικότητα Αισθητικής Τέχνης

Ειδικότητα Αισθητικής Τέχνης

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Συνέχεια

Ειδικότητα Τεχνικού Οχημάτων

Ειδικότητα Τεχνικού Οχημάτων

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Συνέχεια

Ειδικότητα Τεχνικού Εφαρμογών Πληροφορικής

Ειδικότητα Τεχνικού Εφαρμογών Πληροφορικής

Στο χώρο του Ε.Κ. υπάρχουν 3 εργαστήρια πληροφορικής τα οποία χρησιμοποιούνται για διδασκαλία των μαθημάτων πληροφορικής.

Συνέχεια