Ειδικότητα Τεχνικού Εφαρμογών Πληροφορικής

Ειδικότητα Τεχνικού Εφαρμογών Πληροφορικής

Στο χώρο του Ε.Κ. υπάρχουν 3 εργαστήρια πληροφορικής τα οποία χρησιμοποιούνται για διδασκαλία των μαθημάτων πληροφορικής.

Συνέχεια

Τομέας Πληροφορικής

Τομέας Πληροφορικής

Σε μια εποχή που η επιστήμη της Πληροφορικής έχει εισβάλει σχεδόν σε όλους τους τομείς της ζωής μας, το Επαγγελματικό Λύκειο έρχεται να δώσει εφόδια στους μαθητές και να βάλει γερές βάσεις στην εκπαίδευση των μαθητών σε μια επιστήμη που συνεχώς εξελίσσεται. Το νέο πρόγραμμα σπουδών του τομέα της Πληροφορικής των ΕΠΑ.Λ συμβαδίζει με τις σύγχρονες απαιτήσεις. Οι μαθητές αποκτούν γνώσεις πάνω στην αρχιτεκτονική και τα δίκτυα […]

Συνέχεια