Ειδικότητα Τεχνικού Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Ειδικότητα Τεχνικού Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Συνέχεια

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Ένας ευρύτατος τομέας που έχει σαν αντικείμενο σπουδών την πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης, σε μια χώρα που στηρίζεται στην Γεωργία και στην Κτηνοτροφία, ενώ στον δευτερογενή τομέα έχει αναπτυγμένη την Βιομηχανία Τροφίμων. Ταυτόχρονα, με την Ανθοκομία και την Αρχιτεκτονική Τοπίου, διαμορφώνει ένα φιλικότερο μικροπεριβάλλον για τον άνθρωπο και συμβάλλει αποφασιστικά στην Οικολογία και την Πράσινη Ανάπτυξη. Στον τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και […]

Συνέχεια