Ειδικότητα Τεχνικού Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Συνέχεια

Ειδικότητα Τεχνικού Οχημάτων

Ειδικότητα Τεχνικού Οχημάτων

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Συνέχεια

Τομέας Μηχανολογίας

Τομέας Μηχανολογίας

  Ο Μηχανολόγος οποιασδήποτε στάθμης είναι ένα συναρπαστικό, ελκυστικό αλλά και απαιτητικό επάγγελμα καθώς: Μελετά, σχεδιάζει, κατασκευάζει πραγματικά αντικείμενα και μηχανισμούς από το μηδέν, συνδυάζοντας κατάλληλα θεωρητικές γνώσεις με πρακτικές εμπειρίες και δεξιότητες Επιβλέπει, συντηρεί, διορθώνει ή υποστηρίζει τις πωλήσεις μηχανών, εγκαταστάσεων, προϊόντων. Έχει πολλαπλά επαγγελματικά δικαιώματα, τα οποία δεν περιορίζονται μόνο στην ειδικότητα του αποφοίτου. Οι ειδικότητες του τομέα είναι οι εξής: Τεχνικός Οχημάτων […]

Συνέχεια